Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

            Περιοδικό κινηματογράφου

Σινεμά, κριτική & προβολές στην πόλη

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής | ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΣΕΠΗΣ 1st Mobile film contest

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής - Ταινίες Τσέπης

A. Διοργανώτρια Διαγωνισμού
Η εταιρία με την επωνυμία «Analog People Ε.Ε.» (Cinematek) (καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Αθήνα, στην οδό Μαυροκορδάτου 6, διοργανώνει τον διαγωνισμό με τίτλο «ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΣΕΠΗΣ» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Cinematek www.cinematek.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).
Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του/της νικητή/τριας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
Ο Διαγωνισμός είναι ένα παιχνίδι δημιουργικότητας, η τύχη δεν παίζει κανένα ρόλο στον καθορισμό του/της νικητή/τριας και κάθε έγκυρα υποβληθείσα συμμετοχή θα κριθεί ξεχωριστά από εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Κάθε συμμετοχή θα κριθεί σύμφωνα με το πόσο καλά ανταποκρίνεται στην ανοιχτή πρόσκληση, την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα που επιδεικνύει και σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που καθορίζονται από την Διοργανώτρια.


Β. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 6η Μαρτίου 2023 και λήγει την 30η Απριλίου 2023 στις 11.59 μ.μ. Οι συμμετοχές που θα παραληφθούν μετά την εν λόγω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία για εύλογο χρονικό διάστημα. Οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν από την Διοργανώτρια έως τις 30/04/2023 και ώρα 23:59 στο tainiestsepis@cinematek.gr σε μορφή MP4 μέσω wetransfer.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η παραλαβή του δώρου, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, είναι δυνατή μόνο με έγγραφη συναίνεση του ατόμου που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες πρέπει, κατά τη διάρκεια της Περιόδου του Διαγωνισμού, να δημιουργήσουν και να υποβάλουν μία και μοναδική συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ανοιχτή πρόσκληση.
Κάθε συμμετοχή πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη ταινία. Η ταινία πρέπει να γυριστεί με αποκλειστική χρήση κινητού τηλεφώνου σε οριζόντιο format, με διάρκεια 2 – 6 λεπτά, χωρίς χρήση μουσικής (που δεν προκύπτει κατά την λήψη) και με άξονα το θέμα του Διαγωνισμού που είναι το «Σάββατο Βράδυ» μπορεί να είναι μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ή οπτικό δοκίμιο.
Τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας συμμετοχής ανήκουν αποκλειστικά στον/στην δημιουργό του.
Ο/ η συμμετέχων/ουσα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την άδεια των προσώπων που εμφανίζονται στο βίντεο και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου. Κάθε συμμετέχων/ουσα που αποστέλλει το έργο του/της στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού βεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός δημιουργός και ότι δεν παραβιάζει άμεσα ή/και έμμεσα δικαιώματα τρίτων (πρωτότυπη μουσική, εικόνες και αποσπάσματα ταινιών), ή ότι κατέχει όλα τα παραπάνω δικαιώματα, ή ότι έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση των έργων των οποίων δεν είναι ο ίδιος ο δημιουργός. Κάθε διαγωνιζόμενος/η θα δημιουργήσει τη συμμετοχή σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και εγγυάται ότι δεν έχει παραβιάσει κανέναν νόμο κατά τη δημιουργία της ταινίας. Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές που περιέχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας, υβριστικό, ρατσιστικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.
Τα βίντεο-συμμετοχές θα κριθούν από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί από την Διοργανώτρια και η οποία θα επιλέξει δέκα (10) φιναλίστ ταινίες. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τον τελικό αριθμό των φιναλίστ. Οι φιναλίστ θα αναρτηθούν στον Διαδικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας όπου θα διατίθενται ελεύθερα για να ψηφιστούν από το κοινό. Νικητής του Διαγωνισμού ανακηρύσσεται η ταινία με τις περισσότερες ψήφους από την λίστα των διαγωνιζόμενων φιναλίστ.
Κάθε διαγωνιζόμενος/η συναινεί να δημοσιευθεί το όνομα και την ταινία συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  στα μέσα ενημέρωσης και σε δραστηριότητες τύπου και προώθησης που πραγματοποιούνται από την Διοργανώτρια.
Τα Masterclass και τα Workshop που θα πραγματοποιηθούν  από την Διοργανώτρια ενδέχεται να βιντεοσκοπηθούν από την Διοργανώτρια. Με την συμμετοχή σας σε αυτά συναινείτε στην βιντεοσκόπηση και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού.

Η Διοργανώτρια μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει:
α. κάθε συμμετοχή που δεν είναι πρωτότυπη, δεν ανταποκρίνεται στους παρόντες Όρους, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, περιέχει περιεχόμενο που προκαλεί ενστάσεις ή είναι κακής ποιότητας ή μπορεί να βλάψει τη φήμη οποιουδήποτε προσώπου,
β. κάθε άτομο που παρεμβαίνει στη διαδικασία συμμετοχής, υποβάλλει συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους Όρους, ή που έχει, κατά τη γνώμη της Διοργανώτριας, εμπλακεί σε παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά η οποία έχει σκοπό ή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δίκαιη και ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή είναι γενικά επιζήμια για την Διοργανώτρια και τον Διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, πριν από την απονομή των βραβείων, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό ή να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει τα βραβεία του. Εάν η Διοργανώτρια ακυρώσει ή τροποποιήσει τον Διαγωνισμό, ή ακυρώσει, τροποποιήσει ή αποσύρει τα δώρα του, δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έξοδα, απώλεια ή ζημία που προκύπτουν από ή σε σχέση με την εν λόγω ακύρωση, τροποποίηση ή απόσυρση.
Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καθυστερημένες, χαμένες, λανθασμένα υποβληθείσες ή λανθασμένα κατευθυνόμενες συμμετοχές, για οποιαδήποτε τεχνολογική δυσλειτουργία ή αποτυχία, συμφόρηση του Διαδικτύου ή για λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με τα οποία η Διοργανώτρια δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον/την συμμετέχοντα/ουσα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στις σχετικές ημερομηνίες.
Οι συμμετέχοντες/ουσες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αποκλειστική ευθύνη τους. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται και ο συμμετέχων απαλλάσσει την Διοργανώτρια από τις ευθύνες που σχετίζονται με οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που υφίσταται, ή απώλεια προσωπικής περιουσίας ή για σωματική βλάβη ή ασθένεια που υφίσταται ή υπέστη, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ταινίας, της συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της αποτυχίας να κερδίσει, της νίκης, της αποδοχής ή της χρήσης του βραβείου.
Κάθε πληροφορία ή υλικό που παρέχεται από τους συμμετέχοντες στην Διοργανώτρια κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί από την Διοργανώτρια για την προώθηση του σκοπού του Διαγωνισμού, τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαχείριση των βραβείων και όπως άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους. Η Διοργανώτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει τυχόν προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που είναι διαθέσιμη στον Διαδικτυακό Τόπο της.
Με την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, παραχωρείτε στην Διοργανώτρια, από την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής σας, δικαίωμα και άδεια: να χρησιμοποιεί, να φιλοξενεί, να αναπαράγει, να επεξεργάζεται, να δημοσιεύει, να διανέμει, να μεταδίδει και να κάνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση του περιεχομένου ή μέρους αυτού τόσο ως πλήρες βίντεο όσο και ως στιγμιότυπα οθόνης, σε όλα τα μέσα διανομής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φεστιβάλ, κινηματογράφων, γραμμικής τηλεόρασης, συστημάτων διανομής πολυμέσων, του διαδικτύου και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, να χρησιμοποιεί εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές ονομασίες (π.χ. εµπορικά σήµατα, λογότυπα) που ενσωµατώνονται στο περιεχόµενο και να χρησιµοποιούν το όνοµα οποιουδήποτε ατόµου εκπροσωπείται στο περιεχόµενο, για σκοπούς που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό.
Επιπλέον, συμφωνείτε να παρουσιάσει η Διοργανώτρια αποσπάσματα της ταινίας σας μαζί με αποσπάσματα των συμμετοχών άλλων κινηματογραφιστών για προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Κάθε συμμετέχων/ουσα στο διαγωνισμό αποδέχεται, εφόσον επιλεγεί, ότι το έργο του/της μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προβολής ή/και να εμφανιστεί στον Διαδικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας.
Οι συμμετέχοντες/σες συναινούν στη χρήση της φωνής, της εικόνας, της φωτογραφίας και του ονόματός τους από την Διοργανώτρια και των χορηγών του Διαγωνισμού, τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, για διαφημιστικούς σκοπούς (σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και ταινιών, και στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τόπων που φιλοξενούνται από την Διοργανώτρια και των χορηγών του Διαγωνισμού) και σε διαφημιστικό, εμπορικό ή προωθητικό υλικό, για σκοπούς που σχετίζονται με το Διαγωνισμό χωρίς πρόσθετη αποζημίωση ή προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν στο ίδιο. Κάθε πληροφορία ή υλικό που παρέχεται από τους/τις συμμετέχοντες/σες στην Διοργανώτρια κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του σκοπού του Διαγωνισμού, τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαχείριση των βραβείων και όπως άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Γ. Βραβείο Διαγωνισμού
Το βραβείο του διαγωνισμού είναι μία (1) συσκευή Samsung Galaxy S23 Ultra και 1.000 ευρώ και απονέμεται στον/στην νικητή/τρια.
Το βραβείο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω βραβείο, εκτός της παράδοσης στο/στην νικητή/τρια. Το βραβείο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το βραβείο του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το βραβείο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης βραβείου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Δ. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή βραβείου
Ο/Η νικητής/τρια του Διαγωνισμού θα είναι ένας (1) και θα ανακηρυχθεί κατόπιν ψηφοφορίας της υποβληθείσας ταινίας συμμετοχής από το κοινό. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.cinematek.gr.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής του βραβείου που θα πραγματοποιηθεί στις 27/05/2023 στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ, Σταδίου 28. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της τελετής απονομής κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.
Τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται.
To βραβείο μπορεί να παραλάβει ο/η νικητής/τρια μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που δε μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως στην τελετή παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο, του/της οποίου/ας επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του/της νικητή/τριας, κατά την παραλαβή των βραβείων.
Ο/η νικητής/τρια εάν δεν παρευρίσκεται στην τελετή απονομής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημέρα της απονομής του βραβείου όπου και θα ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή του βραβείου. Υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την τελετή απονομής.
Ο/η νικητής/τρια εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του/της ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του/της ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του/της, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι του/της και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με (3) τρεις αναπληρωματικούς.
Κάθε συμμετέχων/ουσα είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση της Διοργανώτριας σχετικά με τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου του/της κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της Περιόδου του Διαγωνισμού.

//